Viasanus OÜ

  • Osutab koduõendusteenust Tallinnas, Maardus ning Jõelähtme ja Rae valdades.
  • Koduõendusteenust saavad patsiendid pere- või eriarsti saatekirja alusel.
  • Teenus on tasuta ravikindlustust omavatele patsientidele.
  • Saatekiri tuleb saata digitaalselt allkirjastatud meiliaadressile info@viasanus.ee või tuua kohale Linnamäe 3-303, Tallinn (Lasnamäe Tervisemaja)
  • Viasanus OÜ pakub patsientidele kõrgetasemelist koduõendusteenust
  • Meie õed on professionaalsed ja omavad pädevustunnistust, neil on omandatud terviseõe haridus või kliinilise õe haridus ning nad täendavad end pidevalt erinevates vadkondades.
  • Iga inimene on individuaalne ning meie töötajad tagavad igaühele individuaalse lähenemise ning hoolitsuse.
  • Koduõde teostab kodus vajalikke meditsiinilisi protseduure, mis on kirjas arsti poolt antud saatekirjal. Kodudes osutatavate õendusprotseduuride nimistu on määratud sotsiaalministri määrusega.