Koduõendusteenus

Koduõendusteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused:
 • õendusloo dokumenteerimine;
 • õendusalane nõustamine;
 • vähihaige sümptomaatiline ravi;
 • õendustoimingute teostamine (sh õendustoimingutega seotud hooldustoimingud);
 • raviprotseduuride tegemine;
 • laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine ja laboriuuringute tegemine.
Õendusloo dokumenteerimisega seotud tegevused:
 • õendusanamneesi kogumine;
 • patsiendi tervise seisundi hindamine elamistoimingute kaupa;
 • õendusplaani koostamine, õendusabi vajaduste määratlemine ning patsiendi tervise seisundi muutumisel õendusplaani muutmine;
 • patsiendi turvalisuse hindamine;
 • õendustegevuse dokumenteerimine;
 • õendustegevuse hindamine;
 • õendusepikriisi koostamine.
Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:
 • meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;
 • nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks (sh turvalisuse tagamiseks);
 • pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
 • toitumisalane nõustamine;
 • nõustamine toimetuleku ja õendustegevustega haakuvate hooldustoimingute osas.
Vähihaige sümptomaatiline ravi:
 • sureva patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine;
 • valuravi hindamine ja õendusabivõtete kasutamine valude leevendamiseks;
 • arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi (sh valuravi) rakendamine;
 • surija ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine.