Õendustoimingud

Koduõendusteenuse osutamisel sooritatavad õendustoimingud on:

 • Elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees);
 • Naha seisundi hindamine, lamatiste ravi ja profülaktika;
  Suu ja silmade hooldus;
 • Pneumoonia profülaktika;
 • Asendiravi;
 • Dehüdratatsiooni ennetamine;
 • Füsioteraapia elementide rakendamine;
 • Esmaabi andmine ja elustamine;
 • Kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus;
 • Epitsüstostoomi hooldus, vahetus;
 • Klistiiri tegemine;
 • Stoomide hooldus;
 • Haavaravi koos sidumisega;
 • Aspireerimine;
 • Trahheostoomi hooldus;
 • Perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine;
 • Nasogastraalsondi paigaldamine;
 • Parenteraalne ja enteraalne toitmine;
 • Jahutavad ja soojendavad protseduurid;
 • Inhalatsioonide teostamine;
 • Veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
 • Keskkonna hindamine ja vajadusel ümberkorraldamine.

Arsti otsuse alusel võib koduõendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmiseid raviprotseduure:

 1.  haavaõmbluste eemaldamine haavalt;
 2. hapnikravi;
 3. ravimite manustamine i/m; i/v; s/c per/os; per/rectum;
 4. toitelahuste manustamine;
 5. valuravi teostamine;
 6. peritoneaaldialüüsi tegemine.

Arsti otsuse alusel võib iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks.
[RT I 2010, 57, 388 – jõust. 01.01.2011]